Европейска инициатива
за чиста околна среда

Сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност
в обществена полза.
За нас
„Европейска инициатива за чиста околна среда” е сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност
в обществена полза.
Сдружението си поставя за цел реализирането на ефективни форми на участие на местно, регионално, централно и международно ниво за решаване на приоритетни проблеми при мониторинг и опазване на околната среда.
Обществена информираност
Повишаваме обществената информираност и ангажираност по проблемите и решенията за опазване на околната среда
Опазване на околната среда
Подпомагаме бизнес инициативите в областта на решенията за опазване на околната среда с цел намаляване на въглеродния отпечатък
Популяризиране на добрите практики
Подпомагаме популяризирането на добрите практики в областта на опазването на околната среда и процеса по интеграция на европейското законодателство

Нашата мисия

Стимулиране на ефективни решения за опазване
и възстановяване на околната среда

Екип
Пламен Иларионов

Председател на УС

Ценислав Влъкненски

Член на УС; Еко експерт

Соня Иванова

Член на УС; Оперативен мениджър

Рачо Рачев

Юрист

Проекти

Know the air

Know the air е проект , целящ да направи достъпни за гражданите данните за качеството на въздуха в училищата, детските градини, парковете, жилищните квартали и други обществени локации, чрез разполагане на станции за мониторинг на въздуха.

Основна цел на инициативата е да се постигне прозрачност и осведоменост на обществото относно околната среда в България. На база натрупаните данни за нива на замърсяване и идентифицирани проблемни райони, ще се потърси
диалог с държавните институции за иницииране на програми и предприемане на мерки за подобряване качеството на
въздуха за нас и поколенията след нас.

Разбери повече >

Участвай

Ако припознаваш мисията ни като своя, ако желаеш да допринесеш за положителна промяна в областта на екологията, включи се в общата ни кауза за по-чиста околна среда!

Може да го направиш по следните начини:

Направи дарение
Направи дадение, за да подпомогнеш дейността на сдружението и реализирането на проектите ни.
Бакови данни IBAN:

BG73 UBBS 8002 1028 2375 50

Стани член
Стани член на сдружението и участвай активно в реализираните от нас проекти. Свържи се с нас, за да научиш повече за видовете членство.
Бъди доброволец
Бъди доброволец в някой от проектите ни или по време на събитие, организирано от нас. Свържи се с нас, за да научиш повече.

Контакти